FM Stereo/mono ontvangst keuze.

Stereo of mono FM radio ontvangst keuzetoets. Bij een zwak stereo FM radio signaal zal de ruis toenemen. Om de ontvangstkwaliteit te verhogen kan omschakelen naar mono ontvangst de geluidskwaliteit verbeteren.