Seriële poort profiel (SPP)

Dit profiel definieert de eisen aan Bluetooth® apparaten die nodig zijn om een geëmeuleerde seriële kabel verbinding in te stellen, door gebruik te maken van RFCOMM tussen twee gekoppelde apparaten. Deze eisen worden uitgedrukt in termen van diensten die aan applicaties worden toegekend en door het definiëren van de specificaties en de procedures benodigd voor interoperabiliteit tussen Bluetooth apparaten.