USB Type

Universal Serial Bus (USB) is een industriestandaard die halverwege de jaren negentig is ontwikkeld en die de kabels, connectoren en communicatieprotocollen definieert die in dit type serieele bus worden gebruikt voor de verbinding, communicatie en te leveren stroom en spanning.